ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Όροι χρήσης δικτυακού τόπου

Η χρήση του δικτυακού τόπου «https://www.ipiesimou.gr» (εφεξής καλούμενου ως «Ιστοσελίδα») επιτρέπεται υπό όρους, κατόπιν αποδοχής των Όρων Χρήσης (εφεξής καλούμενων ως «Όροι»). Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, ο χρήστης του Διαδικτύου (εφεξής καλούμενος ως «Χρήστης») αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες Όρους, δηλώνει ότι τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτούς. Συνιστάται στον Χρήστη να ανατρέχει τακτικά στους Όρους, καθώς το περιεχόμενό τους μπορεί να αλλάζει.

2. Γενικές πληροφορίες

Αυτή η Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της «LES LABORATOIRES SERVIER».

Η Ιστοσελίδα «https://www.ipiesimou.gr» φιλοξενείται από την PRAXIS, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με έδρα στην οδό Carnot, αριθμός 50, στην πόλη Suresnes, Τ.Κ. 92284 – Γαλλία.

 

3. Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι μόνο, κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, ήχων, δεδομένων, εικόνων, ηχητικών, βίντεο, μαζί με τη δομή της Ιστοσελίδας, σχέδιο πλοήγησης, λογότυπους, σχεδιασμό ενοτήτων, διάταξη ενοτήτων, επικεφαλίδες ενοτήτων, βάσεις δεδομένων, δομή και περιεχόμενο βάσης δεδομένων, εμπορικά σήματα (εφεξής καλουμένων ως «Περιεχόμενο») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της LES LABORATOIRES SERVIER.

Το Περιεχόμενο προορίζεται για την προσωπική ενημέρωση του Χρήστη αποκλειστικά και εντός των αυστηρών ορίων χρήσης της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Οποιουδήποτε άλλου είδους χρήση του Περιεχομένου, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς εκ των προτέρων ρητή έγκριση της LES LABORATOIRES SERVIER, απαγορεύεται και θα συνιστούσε παράβαση.

Τα εμπορικά σήματα της SERVIER και των συνεργατών της, καθώς και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα σήματα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εν όλω ή έν μέρει, αυτών των εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Ιστοσελίδα, χωρίς εκ των προτέρων ρητή έγκριση των κατόχων τους.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα:

 • για τον σκοπό που αυτή προορίζεται,
 • για προσωπική χρήση, αποκλείοντας κάθε εμπορική ή διαφημιστική δραστηριότητα,
 • σε συμμόρφωση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • χωρίς να χρησιμοποιεί ρομπότ ή άλλα αυτόματα μέσα για πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου της και χωρίς να κάνει απόπειρες να παρεμβαίνει στην Ιστοσελίδα,
 • χωρίς να επιχειρεί να την αντιγράφει, να την αναπαράγει, εν όλω ή εν μέρει, να την καθιστά προσβάσιμη ή να την διαδίδει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

4. Χρήση της Ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές και συνιστάται ιδιαιτέρως στον Χρήστη να μην λαμβάνει αποφάσεις με βάση αποκλειστικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να χρησιμοποιεί πληροφορίες που διαδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας, προκειμένου να κάνει διάγνωση ή να καθορίζει φαρμακευτική αγωγή και πρέπει να συμβουλεύεται τους αρμόδιους επαγγελματίες της υγείας, που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και περίθαλψή του, πριν από οποιαδήποτε ιατρική απόφαση.

5. Υποχρεώσεις των χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/και σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες,
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της LES LABORATOIRES SERVIER ή τρίτων (σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, διαβάστε την Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων),
 • δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της LES LABORATOIRES SERVIER,
 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το daflon.gr δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από τη LES LABORATOIRES SERVIER διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δεν θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο,
 • δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δεν δικαιούνται να αποκαλύψουν, δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες),
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο,
 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Διαδικτυακό Τόπο, στο Υλικό που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν,
 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης,
 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιονδήποτε νόμο,
 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η LES LABORATOIRES SERVIER θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό,
 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Διαδικτυακό Τόπο, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς,
 • δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων, χωρίς να έχουν τη συναίνεσή τους.
 • θα πληροφορούν την LES LABORATOIRES SERVIER, αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους,

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές από τον χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Υλικού, εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της LES LABORATOIRES SERVIER. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης, η LES LABORATOIRES SERVIER θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

6. Ευθύνη

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER παρέχει στους Χρήστες πληροφορίες που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας και άρθρα από τον εξειδικευμένο τύπο, σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις φαρμακευτικές εταιρείες και, ιδιαίτερα, τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα για τη Δημόσια Υγεία.

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση που θα κάνει ο Χρήστης των πληροφοριών και υπηρεσιών που προτείνονται στην Ιστοσελίδα ή/και κατά την περιήγηση.

Συμφωνείται ρητά ότι η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER υπόκειται στην υποχρέωση «κάθε δυνατής προσπάθειας», αναφορικά με την εκτέλεση των παρόντων Όρων και την εγκατάσταση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, ειδικότερα, της πληρότητας και ποιότητας των πληροφοριών και υπηρεσιών που προτείνονται, καθώς και της διαρκούς δυνατότητας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη από τον Χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκαλείται από την περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου, των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από την Ιστοσελίδα. Παρ’ όλες τις προσπάθειες της LES LABORATOIRES SERVIER και των τεχνικών υπηρεσιών της, ενημερώνεται ο Χρήστης ότι η αξιοπιστία του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων, τη συνεχή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την αποδοτικότητα ως προς τον όγκο και την ταχύτητα της μετάδοσης δεδομένων και τη μετάδοση ιών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης αναγνωρίζει, συγκεκριμένα, ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα:

 • μπορεί να διακοπούν λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή πέραν του ελέγχου της LES LABORATOIRES SERVIER ή για τα οποία η LES LABORATOIRES SERVIER δεν είναι υπεύθυνη,
 • μπορεί να περιέχουν τεχνικά ή ανθρώπινα σφάλματα,
 • μπορεί να οδηγήσουν σε τυχαία απώλεια δεδομένων.

7. Υπερσύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες. Εντούτοις, καθώς δεν έχει τον έλεγχο του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων, αλλά και επειδή το περιεχόμενό τους μπορεί να αλλάζει, η LES LABORATOIRES SERVIER δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πρακτικές ή τους κανόνες των ιστοσελίδων τρίτων.

Επιπλέον, η ύπαρξη ενός υπερσυνδέσμου ιστοσελίδας τρίτου δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της LES LABORATOIRES SERVIER, των εργαζομένων της ή των συνεργατών της. Η LES LABORATOIRES SERVIER δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων, προσβάσιμων μέσω υπερσυνδέσμων και δεν κάνει καμία δήλωση ως προς το περιεχόμενό τους ή την ακρίβειά τους.

Επομένως, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πρόσβασή του σε ιστοσελίδες τρίτων, με δική του ευθύνη και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτών των ιστοσελίδων.

8. Σχέση του χρήστη με την LES LABORATOIRES SERVIER

O χρήστης συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της LES LABORATOIRES SERVIER, ως απόρροια της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον χρήστη.

9. Γενικές διατάξεις

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους Όρους. Η εξακολούθηση της περιήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη συνιστούν αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων.

Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους Όρους ακυρωθούν, οι άλλες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

11. Περαιτέρω πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το daflon.gr παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση: nikolaos.papaioannou@servier.com ή ipiesimou.gr@gmail.com

12. Πολιτική cookies

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, η SERVIER χρησιμοποιεί “cookies” για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία τοποθετούνται από servers ιστοσελίδων. Βοηθούν τον ιδιοκτήτη να σας ξεχωρίσει/αναγνωρίσει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δεν μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο, ακόμη και αν αποθηκεύσουμε cookies εκεί.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό της. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και, εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Κάποια από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα. Αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, όμως, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό της.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει τη συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.

13. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η SERVIER, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Οι διακομιστές δικτύου συγκεντρώνουν τις διαδικτυακές διευθύνσεις πρωτοκόλλου των επισκεπτών. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν χρησιμεύουν για την αναγνώριση των χρηστών, αλλά συγκεντρώνονται με σκοπό την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στη δικτυακή τοποθεσία, των σελίδων που προβλήθηκαν κ.λπ.

Ωστόσο, υπάρχουν τμήματα στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία, όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η εισαγωγή και αντίστοιχη συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων εγγραφής και κάθε φορά που ο χρήστης στέλνει e-mail ή ταχυδρομική επιστολή με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ ή τη διεύθυνση e-mail του χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο χρήστης.

Η SERVIER έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία daflon.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε. Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. O χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που παρέχει ή τον τρόπο χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον.

Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη, για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεση του χρήστη στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων, βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίδει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια ενέργεια.

14. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η SERVIER συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη SERVIER πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και με τη συγκατάθεση του χρήστη.

15. Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη SERVIER είναι η παροχή δυνατότητας στους χρήστες να δημιουργούν προσωπικές σελίδες και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω αυτών.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη συνδρομή στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου, την ανταπόκριση στα ερωτήματα του χρήστη ή την επεξεργασία των αιτημάτων του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, την παροχή και την προσωποποίηση των υπηρεσιών μας και τη διαχείριση αρχείων σχετικά με συνδρομές σε υπηρεσίες.

16. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχουν οι χρήστες θα παραμείνουν στον διακομιστή του daflon.gr στην Ελλάδα. H SERVIER μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά στο προσωπικό της που εργάζεται εκτός Ελλάδος και σε τρίτους, δηλαδή εταιρίες θυγατρικές της SERVIER ή συνδεδεμένες με αυτή, επιχειρηματικούς εταίρους, εταιρίες με τις οποίες η SERVIER ενδεχομένως συστήσει κοινοπραξία ή συγχωνευθεί ή στις οποίες πωληθεί, κυβερνητικά όργανα, δικαστικές και διοικητικές αρχές, διαδόχους της επιχείρησης της SERVIER και συμβαλλόμενους, οι οποίοι δυνάμει συμφωνίας επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της SERVIER και οι οποίοι ενεργούν επ’ ονόματι της SERVIER, για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα πολιτική απορρήτου ή για συμμόρφωση προς νόμιμες υποχρεώσεις της ή για άλλους σκοπούς στους οποίους οι χρήστες συναινούν ρητώς. Όλοι οι ως άνω αποδέκτες συμφωνούν και δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς.

Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν διαθέτουν πάντα ισχυρή νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η SERVIER εγγυάται ότι θα λαμβάνει πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας σε αυτές τις χώρες.

Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η SERVIER δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης, χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεση αυτού.

Επιπλέον, η SERVIER έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη πλην των αναφερομένων ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών,

(β) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινού.

17. Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η SERVIER δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για τον σκοπό αυτό, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η SERVIER χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας, για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης, καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Η SERVIER θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος.

18. Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης

Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της SERVIER δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη SERVIER ή/και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια, να αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην παράγραφο «Επικοινωνία» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipiesimou.gr@gmail.com να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η SERVIER υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό διοικητικό τέλος, προκειμένου να καλύψουμε το κόστος παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

19. Επικοινωνία

Προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997), μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της SERVIER στη διεύθυνση ipiesimou.gr@gmail.com ή nikos.papaioannou@servier.com.